حیح*-*❤

میشه لایک کنین؟اگه دوستم دارین*-*پلیز(مظلومانه)•-•
 • ۲۰۱
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  نیاین:||||

  افشاگریه اینجا...

  کلیک کن

  فالوکنین تلوخدا•-•💔میسییی*-* D:

 • نظرات [ ۱۷ ]
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  میخوام واسش بمیرم@-@

   

  الهی من فداش بشم*-*

  فدای اون لثه ی بدون دندونش*-*اون زبون کوشولوشششششش*-*اون وول خوردناش*-*اون صدای بهشتیش*-*اون چشمای درشت خوش رنگش*-*اگه بچم درآینده این شکلی بشه خودمودارمیزنممممم عرررر نلطنلسنعسنعسنسعنع0-0

  منومرده بدونین:)💔

  بچه هام کجایین بیاین بغلتون کنم هق=-=

 • ۱۵
 • نظرات [ ۲۳ ]
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  عر:|

  تابه حال دوتارکوردتوکل تاریخ بیان زدم که به دردعمم میخوره:|

  یکی اینکه پستِ لایک کنین پلیزداله200تایی میشههههه عر*-*

  یکی دیگشم توی چندساعت تونستم100تایی بشم تقریبایک سال پیش•-•

  حیح

  +دلم میخوادوب وبپاکم نمیدونم چلا=-=ایح

 • نظرات [ ۴۸ ]
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  شکستن...

  you know you really love someone when you can’t hate them for breaking your heart*-*💔

  یونو توواقعاًعاشق کسی شدی که نمیتونی ازش بخاطر شکستن قلبت متنفربشی*-*💔

 • ۳۳
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  عدالت...

  عدالت یعنی هر چیزی سرجای خودش باشه... 

  مثلا تو توی بغل من باشی:)🌻

 • ۲۶
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  جذاب...

  خیلی چیزاهستن

  که فقط از دورقشنگن

  مثل توعه جذاب

  مثل منه مغرور...💫

 • ۴۷
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  میترسم...

  I am always afraid of losing the people I love one day...

  But I have to ask myself if anyone is afraid of losing me one day?!...🌼

  ‏همیشه می ترسم کسایی روکه دوست دارم یه روزاز دست بدم...

  امابایدازخودم بپرسم کسی ام هست بترسه ازاینکه منویه روزازدست بده؟!...🌼

 • ۴۵
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  دقیقا...

  *دقیقاهمونی اشکمودراورد که میگفت اشکاتونبینم*^*🌕

 • ۲۸
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  اگه...

  اگه من میتونم ایموجی خنده بزارم بدون اینکه بخندم

  مطمئن باش میتونم بگم دوستت دارم بدون اینکه واقعاداشته باشم^-^🍧

 • ۴۸
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|

  نفرت...

  من حوصله نفرت ندارم............

  یاعاشقتم و میخوام خوشحال باشی یا کلا به تخممی:|🌹

 • ۲۶
  • هرچی لقب سکشیه ماله منه گفته باشم*-* :|
  하나♡
  둘♣️
  ...
  삼♡
  이제 나는 마귀의 자식이다♠️:)
  پیوندها